Aciz Vesikası Nedir?

29 Mayıs 2024
Aciz Vesikası Nedir?

Aciz Vesikası Nedir?

Aciz vesikası, borçlunun borcunu ödeyememe durumunu resmiyet kazandıran bir belgedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 723. maddesi uyarınca borçlu, alacaklının istemi üzerine mahkemeden veya noterden aldığı bir belgeyle borcunu ödeyememe durumunu ispat eder. Bu belge, borçlunun malvarlığının, gelirlerinin veya borcunun mevcut hukuki durumunun yetersiz olduğunu gösterir.

Aciz Vesikası Nasıl Alınır?

Borçlu, alacaklının isteği üzerine mahkemeden veya noterden aciz vesikası alır. Mahkemeden alınan aciz vesikası, genellikle yargılama sürecine tabi tutularak karar verilir. Borçlu, maddi durumunu ve borcunu ödeyememe nedenlerini mahkemeye sunar. Noterden alınan aciz vesikası ise noter huzurunda yapılan beyanlar sonucunda düzenlenir.

Aciz Vesikasının Hukuki Sonuçları

Aciz vesikası, borçlunun borcunu ödeyememe durumunu resmileştirir ve alacaklının alacak hakkını kanıtlar. Ancak aciz vesikası, borcun hemen ödenmesini sağlamaz. Alacaklı, bu belgeyi temel alarak icra takibi başlatabilir veya diğer yasal yollara başvurabilir.

Aciz Vesikası ve İcra Takibi

Borçlunun aciz vesikası aldıktan sonra borcunu ödeme yükümlülüğü devam etmektedir. Ancak borçlunun ödeme yapmaması durumunda alacaklı, icra takibi başlatabilir. Aciz vesikası, icra takibinin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar çünkü borçlunun mali durumunu resmi bir belgeyle kanıtlar.

Aciz Vesikası ve Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu'na göre, borçlu borcunu ödeyememe durumunda bu durumu alacaklıya bildirmekle yükümlüdür. Alacaklının talebi üzerine borçlu, alacaklıya karşı borcunu ödeyememe durumunu ispatlayan belgeleri sunmalıdır. Bu belgeler arasında aciz vesikası da yer alır.

Aciz Vesikasının Kullanım Alanları

Aciz vesikası genellikle ticari ilişkilerde ve alacaklılar ile borçlular arasında kullanılır. Özellikle ticari işletmeler arasında alacak ve borç ilişkilerinde borçlunun ödeme güçlüğü çektiği durumlarda başvurulur. Aciz vesikası, borcun resmiyet kazanmasını sağlar ve alacaklının haklarını korur.

Sonuç olarak, aciz vesikası borçlunun borcunu ödeyememe durumunu resmileştiren bir belgedir ve alacaklı ile borçlu arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir rol oynar. Bu belge, alacaklının haklarını korur ve borçlunun mali durumunu açıkça ortaya koyar.

Bursabuluyor.com

Haber Yorumları