Emlak Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?

18 Ocak 2021
Emlak Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?

Emlak Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?
 
     Türkiye de barınma ihtiyaçları devam ettiği sürece artan taleple birlikte gayrimenkul fiyatları yükselme trendi göstermeye devam edecektir. Gayrimenkul fiyatlarının saptanmasında, o gayrimenkulün bulunduğu coğrafyadan inşaat malzemelerinin ve işçiliğin kalitesine deprem kuşağı durumundan belediyenin alt yapı yatırımlarına kadar pek çok kriter göz önünde bulunduruluyor. 
 
 Değerlemeler sağlıklı mıdır? 
 
     Konut ve emlak piyasası uzmanları, değerlemeyi; '' Belirli bir zamanda ki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesi'' olarak yorumluyor. Değerlemenin her şeyden önce bir tahmin olduğunu belirten uzmanlar piyasa değeri denildiğinde o gayrimenkulün serbest alıcı ve satıcı arasında el değiştirme bedeli olarak anlaşılır, bu açıdan bakıldığında yatırım değeri, vergi değeri, kredi değeri farklılaşacaktır. 
 
 Değerleme yöntemleri 
 
     Değerlendirmeyi sağlamak adına birçok yöntem vardır, fakat bu değerleme yöntemlerinden göze en çok çarpanlar ve uluslararası geçerliliği olan yöntemler emsal karşılaştırma yaklaşımı, gelir indirgeme yaklaşımı, maliyet yaklaşımıdır. Emsal karşılaştırma yaklaşımı: Bu yaklaşım, benzer gayrimenkullerin satışı ve piyasa verilerini dikkate alarak değer takdirini esas alır. 
 
 Gelir indirgeme yaklaşımı: Burada değerlemesi yapılan konut ve arsaların kira gelirleri ve masraf kalemleri dikkate alınarak ödenen paranın amortisman süresini dikkate alan yaklaşımdır. 
 
 Maliyet yaklaşımı: Bu yaklaşımda ise hazır olan bir mülkün satın alınması yerine o mülkün aynısının ve aynı yararı sağlayacak başka bir mülkü inşa değeri inşa değeri esas alınır. 
 
 Bir mülkün değeri nasıl belirlenir? 
 
     Gayrimenkul değerleme uzmanları bir mülkün değerini hesaplamak adına öncelikle konutları görür. Daha sonra mülklerin tapu araştırmasına sıra gelir. Üzerinde açılan bir dava, konulan bir haciz var mıdır? İmar planında değişiklik olmuş mudur? Deprem kuşağı durumu değerlendirilir ve en son yapı analiz edilir. 
 
 İncelemeler tamamlandıktan sonra eksperin takdirinle birlikte fiyat belirlenir. 

Bursabuluyor.com

Haber Yorumları